Ungersystem
Ungersystemet finns på kvarnar med hålskivor från 70mm och uppåt, detta system är vanligast inom livsmedelsindustrin i Europa.
I detta system finns minst 3 kvarndelar, förskär/nolla + kniv + hålskiva, 3 eller 5 delar är vanligast.
Det finns en hel uppsjö med olika kvarndelar till detta system men det vanligaste är 3- håls förskär,
4-bladig kniv och en slutskiva med hål från 2-5mm, har man 5 delar brukar mellanskivan ha 13mm hål.
Hålskivorna är oftast märkta med en bokstav som talar om vilken diameter skivorna har som C=106mm.

211.00 kr356.00 kr inkl moms
369.00 kr817.00 kr inkl moms
329.00 kr672.00 kr inkl moms
435.00 kr764.00 kr inkl moms
250.00 kr500.00 kr inkl moms
382.00 kr595.00 kr inkl moms
250.00 kr527.00 kr inkl moms
277.00 kr569.00 kr inkl moms
290.00 kr633.00 kr inkl moms